Kontrola
jakości
oraz usługi logistyczne
i outsourcingowe

Selekcja komponentów i wyrobów gotowych

W zakresie kompleksowych usług kontroli jakości świadczonych przez firmę ProQres z Łodzi ważną rolę odgrywa selekcja komponentów i wyrobów gotowych. Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich problemów jakościowych i ilościowych na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego, aby tym samym zadbać o najwyższą jakość produktów i zadowolenie ich odbiorców.

Selekcje magazynowe

Na jakość produkcji i wyrobów gotowych ma wpływ stan komponentów. Ich kontrola powinna odbywać się jeszcze na etapie przedprodukcyjnym, dlatego nasi specjaliści przeprowadzają tzw. selekcje magazynowe. Jeśli dotyczy ona podzespołów, polega na wyeliminowaniu tych części, które nie spełniają specyfikacji technicznej i jakościowej. To oznacza, że na linię produkcyjną trafiają wyłącznie elementy odpowiadające określonym normom. W przypadku wykrycia części niespełniających wymagań jakościowych zapewniamy ich naprawę, o ile jest to możliwe lub wymianę wadliwych komponentów na prawidłowe.

Sortowanie wyrobów gotowych

Podobnie jak selekcja komponentów odbywa się kontrola wyrobów gotowych. Usługa polega na przeprowadzeniu dokładnej ich kontroli przed wysłaniem do odbiorcy i eliminacji produktów wadliwych lub niespełniających norm jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. Wychwycenie takich niezgodności pozwala producentowi uniknąć kosztów związanych z potencjalnymi reklamacjami, ale także na bieżąco udoskonalać proces produkcyjny i tym samym systematycznie zmniejszać problem z niedostateczną jakością produktów gotowych.

Na obu etapach selekcji oraz sortowania komponentów i wyrobów nasi pracownicy sporządzają stosowną dokumentację w formie uzgodnionej z Klientem.