Kontrola
jakości
oraz usługi logistyczne
i outsourcingowe

Wsparcie procesów produkcji

W ProQres proponujemy naszym Klientom profesjonalne wsparcie procesów produkcji między innymi w Łodzi oraz innych miastach na terenie całej Polski i Europy. Nasze usługi koncentrują się przede wszystkim na takich zagadnieniach jak szeroko rozumiana kontrola jakości w firmie produkcyjnej na każdym etapie wytwarzania wyrobów gotowych oraz outsourcing pracowniczy zapewniający dostęp do wykwalifikowanej kadry niezbędnej do zachowania ciągłości procesów w firmie. Specjalizujemy się w tym zakresie we wspieraniu przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, wykorzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte w największych zakładach automotive w Europie. Swoje usługi kierujemy także do wszystkich firm produkcyjnych, w szczególności z sektora lotniczego, elektronicznego i AGD, a także do firm logistycznych.

Świadczone usługi

Outsourcing produkcji

W ramach wsparcia procesów produkcji realizujemy szereg czynności zmierzających do nieustannego doskonalenia poszczególnych etapów prac w przedsiębiorstwie naszego Klienta i wytwarzanych przez niego produktów. Ta szeroko rozumiana kontrola jakości w branży motoryzacyjnej obejmuje między innymi takie usługi jak:

  • kontrolę wizualną, funkcjonalną i ilościową komponentów oraz wyrobów gotowych;
  • selekcje komponentów;
  • naprawy i/lub modyfikacje części;
  • sortowanie wyrobów gotowych oraz selekcje magazynowe;
  • prowadzenie ścian jakości itp.

Istotnym elementem naszych usług jest opieka koordynatora (w kraju) i rezydenta (zagranicą) nad projektem, który nadzoruje prawidłowy przebieg czynności kontrolnych, wspiera Klienta w kontaktach z dostawcami i odbiorcami oraz zapewnia pełne raportowanie z wykonywanych działań.

Uzupełnieniem naszej oferty wsparcia procesu produkcji w Łodzi jest outsourcing pracowniczy, dzięki któremu nasi Klienci mają zapewniony stały dostęp do pracowników o kwalifikacjach dopasowanych idealnie do potrzeb. Zaletą skorzystania z usługi jest nie tylko odciążenie działu kadr w kontroli zatrudnienia, ale także oszczędności budżetowe i pewność ciągłości produkcji.