Kontrola
jakości
oraz usługi logistyczne
i outsourcingowe

Ściany jakości – firewall

Jako doświadczony dostawca usług jakościowych prowadzimy w zakładach Klienta lub bezpośrednio u odbiorcy końcowego tzw. ściany jakości - „firewalle” polegające na kompleksowej kontroli części (wizualnej, funkcjonalnej, ilościowej), pomiarach detali, w razie konieczności naprawach lub modyfikacjach części, ich pakowaniu i/lub przepakowywaniu. Ściany jakości prowadzone są przez wykwalifikowanych operatorów pod nadzorem koordynatorów (w kraju) lub rezydentów (zagranicą). Codziennie Klient otrzymuje ze ściany jakości pełny raport dostosowany do jego potrzeb stanowiący informację zwrotną, kluczową przy eliminowaniu błędów i optymalizacji procesów produkcyjnych.