Kontrola
jakości
oraz usługi logistyczne
i outsourcingowe

Rezydentury

Ważnym elementem usług świadczonych przez firmę ProQres są rezydentury. Zadaniem inżyniera rezydenta oddelegowanego do zakładu produkcyjnego, do którego swoje produkty dostarcza nasz Klient (OEM) jest całościowa opieka nad powierzonym projektem oraz dostarczanymi częściami, a także wsparcie naszego Klienta (OEM) w codziennych kontaktach z przedstawicielami zakładu produkcyjnego klienta końcowego.

Opieka rezydenta nad projektem -na czym polega usługa?

Inżynier rezydent odpowiedzialny jest za nadzór i koordynację całej procedury kontroli i selekcji komponentów oraz wyrobów gotowych naszego Klienta (OEM) w procesie produkcyjnym klienta końcowego. Do jego zadań należy między innymi:

  • reakcja na każdy problem wykryty podczas montażu na linii produkcyjnej klienta końcowego,
  • weryfikacja wykrytej wady lub niezgodności pod względem jej zasadności,
  • dokumentacja wykrytych nieprawidłowości (protokół, zdjęcia) oraz przekazanie ich do Klienta (OEM),
  • wdrażanie odpowiednich procedur i/lub działań naprawczych po konsultacji z Klientem (OEM) w celu efektywnego rozwiązania problemu u klienta końcowego,
  • koordynowanie akcji sortujących w zakładzie klienta końcowego oraz w jego magazynach,
  • nadzór nad każdym etapem rozwoju projektu oraz dostarczanych części (m.in. koordynowanie zabudów próbnych, testowych itp.),
  • współpraca i utrzymywanie dobrych relacji z inżynierami i pracownikami w zakładzie produkcyjnym klienta końcowego.

Ogromną zaletą obecności rezydenta w zakładzie jest natychmiastowa reakcja na ewentualne niezgodności dotyczące części dostarczanych przez Klienta (OEM), co przekłada się na ogromne oszczędności związane z redukcją kosztów wynikających z przestojów linii, reklamacji, transportów specjalnych itp. Nie mniej ważny jest także bezpośredni kontakt rezydenta z przedstawicielami klienta końcowego, który wystawiany jest na pierwszy ogień w trudnych rozmowach z odbiorcami, kiedy pojawiają się problemy. Dzięki temu nasz Klient (OEM) zyskuje od rezydenta wszelkie niezbędne informacje i czas na to, aby w sposób merytoryczny i profesjonalny rozwiązać powstały problem, co pozytywnie wpływa na relacje i dalszą współpracę Klienta (OEM) z jego kontrahentami.