Kontrola
jakości
oraz usługi outsourcingowe
dla Twojej firmy

Opieka rezydenta nad projektem

Ważnym elementem usług świadczonych przez firmę ProQres jest opieka koordynatora lub rezydenta nad projektem. Jego zadaniem jest nadzór nad przebiegiem wszystkich czynności kontrolnych, a także wsparcie Klienta w kontaktach z dostawcami i odbiorcami.

Na czym polega usługa?

Proponowana przez nas opieka koordynatora lub rezydenta nad projektem polega na oddelegowaniu do zakładu produkcyjnego Klienta naszego specjalisty, który odpowiedzialny jest za nadzór i koordynację całej procedury kontroli i selekcji komponentów oraz wyrobów gotowych w całym procesie produkcyjnym. Do jego zadań należy między innymi:

  • reakcja na każdy problem zaistniały podczas czynności kontrolnych;
  • weryfikacja wykrytej wady lub niezgodności;
  • dokumentacja wykrytych nieprawidłowości (protokół, zdjęcia) oraz przekazanie ich do dostawcy;
  • wdrożenie odpowiednich procedur w celu rozwiązania problemu;
  • współpraca i utrzymywanie dobrych relacji z inżynierami i pracownikami w zakładzie produkcyjnym Klienta.

Ogromną zaletą obecności koordynatora lub rezydenta w zakładzie jest odciążenie Klienta od trudnych rozmów z dostawcami bądź odbiorcami, ponieważ to właśnie opiekun bierze na siebie odpowiedzialność ich przeprowadzania w sprawach dotyczących wykrytych podczas kontroli nieprawidłowości komponentów lub wyrobów gotowych. Dzięki temu wszelkie tego rodzaju problemy są szybko i na bieżąco wyjaśniane w sposób merytoryczny i profesjonalny, co pozytywnie wpływa na relacje i dalszą współpracę Klienta z kontrahentami.