Kontrola
jakości
oraz usługi logistyczne
i outsourcingowe

Kontrola jakości - ilościowa i wizualna komponentów i wyrobów gotowych

Realizowana przez ProQres w Łodzi usługa zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej i każdej firmie produkcyjnej dotyczy zarówno komponentów jak i wyrobów gotowych. W jej skład wchodzi szereg czynności wykonywanych przez wykwalifikowanych specjalistów na każdym etapie produkcji, aby móc otrzymać produkt najwyższej jakości. Kontrola jakości w firmie produkcyjnej to nasza specjalność.

Kontrola jakości w procesie produkcyjnym

Dostarczanie odbiorcom wyrobów najwyższej jakości jest celem każdej firmy, której zależy na osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, redukcji kosztów związanych z reklamacjami, a więc również zwiększaniu zysku. Aby produkt spełniał określone wymagania, konieczny jest nadzór kontroli jakości nad każdym etapem procesu produkcyjnego, szczególnie weryfikacja wykorzystywanych komponentów i podzespołów. Firma ProQres świadczy w tym zakresie kompleksowe usługi, oddelegowując swoich specjalistów do przedsiębiorstwa Klienta, których zadaniem jest wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności, jakich wymaga profesjonalna kontrola jakości w firmie produkcyjnej.

Kontrola wizualna Dzierżoniów

Podstawową czynnością wykonywaną w ramach świadczonych przez ProQres usług jest kontrola wizualna komponentów, podzespołów, a w końcu również produktów gotowych. Polega ona na wzrokowej ocenie wyrobów i wyselekcjonowaniu z nich towarów dobrych (czyli wolnych od niezgodności) oraz odseparowaniu wyrobów wadliwych. Selekcja poszczególnych elementów może odbywać się całościowo lub statystycznie. W razie konieczności uzupełniamy ją o badania wykorzystujące specjalistyczne narzędzia pomiarowe. Ocena wizualna zgodności wyrobu odbywa się poprzez porównanie go ze wzorcem, próbką graniczną lub przykładem z tzw. tablicy błędów bądź też zdjęciem. Na tej podstawie oraz korzystając ze swojego doświadczenia, nasi specjaliści dokonują oceny wizualnej części.

Kontrola funkcjonalna - usługa kontroli jakości

Kolejnym rodzajem kontroli wykonywanym przez naszą firmę jest kontrola funkcjonalna polegająca na symulacji użytkowania podzespołu lub wyrobu gotowego przez użytkownika końcowego, mająca na celu sprawdzenie wszystkich funkcjonalności wyrobu. Kontrolę przeprowadzają wykwalifikowani operatorzy manualnie lub przy użyciu specjalnych urządzeń pomiarowych lub zabudów odzwierciedlających rzeczywiste użytkowanie wyrobu. Wynikiem kontroli jest raport, w którym podane są ilości części zgodnych oraz niezgodnych ze specyfikacją.

Kontrola ilościowa

Nie bez znaczenia jest również usługa kontroli ilościowej komponentów oraz produktów gotowych świadczona przez firmę ProQres. Polega ona na sprawdzeniu rzeczywistej ilości lub wagi towarów i porównaniu tych parametrów z dokumentami dostarczonymi na przykład przez dostawcę. Ważnym elementem tego etapu kontrolnego jest sporządzenie raportu uwzględniającego wszelkie nieprawidłowości, który potem może być podstawą reklamacji do dostawcy lub do jej uniknięcia u odbiorcy końcowego.

Kontrola jakości w branży motoryzacyjnej

Świadczona przez nas usługa w branży automotive - w zakresie systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej i w branżach pokrewnych obejmuje także naprawy i modyfikacje części oraz pakowanie lub przepakowywanie produktów.

Naprawy i modyfikacje części

Kiedy proces produkcyjny nie jest jeszcze w pełni ustabilizowany lub gdy maszyna ulega awarii albo odbiorca końcowy wprowadza zmianę inżynieryjną, a narzędzia nie zostały jeszcze zmodyfikowane, produkty wymagają często naprawy lub modyfikacji przed wysłaniem do odbiorcy końcowego. ProQres Poland świadczy usługi także i w tym zakresie, naprawiając i modyfikując wyroby zgodnie z wytycznymi Klienta.

Pakowanie lub przepakowywanie wyrobów

Personel ProQres Poland jest oddelegowywany także do pakowania wyrobów gotowych, czy to po kontroli jakościowej, selekcjach magazynowych lub naprawach i modyfikacji części. Niekiedy zdarza się, że produkty gotowe nie zostały spakowane w opakowania docelowe i należy je przepakować. W tym zakresie ProQres Poland również świadczy swoje usługi, przepakowując części zgodnie z instrukcjami Klienta.