Kontrola
jakości
oraz usługi outsourcingowe
dla Twojej firmy

Kontakt

ProQres Poland Sp. z o.o.

Al. Kościuszki 23/25 lok. 5a (klatka B)
90-418 Łódź


tel. +48 535 880 241
e-mail: biuro@proqres.eu 

 

Koordynator ds. sprzedaży i marketingu.

Adam Leszczyński

tel. +48 536 394 409
e-mail: sprzedaz@proqres.eu

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000690729
NIP: 8842780876
REGON: 368018970
Kapitał zakładowy: 190 000 PLN.