Kontrola
jakości
oraz usługi logistyczne
i outsourcingowe

Kontakt

Siedziba główna:

ProQres Polska sp. z o.o. sp. k.
(dawniej: ProQres Poland sp. z o.o.)

ul. Torowa 52,
59-220 Legnica.

 

+48 535 880 241
biuro@proqres.eu

 

Oddziały miejscowe (w siedzibie Klienta):

DR. SCHNEIDER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.

Radomierz 1d

58-520 Janowice Wielkie (k. Jeleniej Góry)

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000852979, NIP: 8842780876, REGON: 368018970.