Kontrola
jakości
oraz usługi logistyczne
i outsourcingowe

ISO 9001

System Zarządzania Jakością w naszej firmie został zweryfikowany przez instytucję certyfikującą LL-C (Certification), która uznała, że spełnia on wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług kontroli jakości oraz outsourcingu pracowniczego w branży automotive i w branżach pokrewnych.