Kontrola
jakości
oraz usługi outsourcingowe
dla Twojej firmy

ISO 9001

System Zarządzania Jakością w firmie Proqres Poland Sp. z o.o. został zweryfikowany i uznano, iż spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług kontroli jakości oraz outsourcingu pracowniczego w branży automotive i w branżach pokrewnych.

O wyżej wspomnianym fakcie świadczy umieszczony certyfikat.